Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

1. Gyártó által szervezett helyszínre szállítás

 

Austrotherm Kft.

 

Megrendelő telephelyére, vagy az általa megadott szállítási címre leszállított termékek fogadása és lerakása Megrendelő feladata.

A megadott szállítási cím megközelíthetőségének biztosítása Megrendelő, átvevő feladata, ennek hiányában Szállító jogosult – a megrendelővel, átvevővel egyeztetve – a szállítást egy másik lerakóhelyre teljesíteni.

Amennyiben az AUSTROTHERM hőszigetelő anyagok mennyisége – szállítási címenként – meghaladja a 20 m3 -t, Szállító a szállításért szállítási díjat nem számít fel.

Szállító 20 m3 alatti tétel megrendelése esetén –szállítási címenként – 15.000 Ft +ÁFA szállítási díjat számít fel és számláz le Megrendelőnek.

A kiegészítő termékek szállítása, illetve minden olyan szállítás, amelyre az általános szállítási feltételek nem alkalmazhatóak, egyedi megállapodás alapján történik.

Amennyiben a megadott szállítási cím behajtási engedély köteles, Szállító szállítási címenként és szállításonként 3.000 Ft + ÁFA ügyintézési díjat is leszámláz.

Szállító a címre szállítást a vonatkozó közlekedési rendszabályok betartásával (súly-, magasságkorlátozás, behajtási tilalom, illetve hogy a behajtás fizikailag –a gépjármű külső méreteit figyelembe véve– lehetséges-e, stb.) vállalja.

Különleges forgalom-technikai és időjárási körülmények (viharos szél, ónos eső, hó, stb.) esetén Szállító jogosult a szállítási időpontot átütemezni.

Valamennyi Austrotherm termék gyártóhelyi átvétele esetén 10 m3 megrendelés alatt 7.000 Ft+ Áfa rakodási díj kerül felszámításra.

 

Bachl Kft.

 

A Megrendelőt a Vételáron felül nem terheli a szállítással kapcsolatban további költség, amennyiben egyszerre legalább 20 m3 mennyiségű terméket rendel és a termék kiszállítása maximum 120 m3 térfogatú ponyvás, pótkocsis tehergépjárművel jól járható, akadálymentesen és szilárd burkolatú utakon megközelíthető szállítási címre történik. Amennyiben Megrendelő a kiszállítás megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja BACHL-t, hogy a szállítási helyre történő behajtás díj- és/vagy engedélyköteles, továbbá a 120 m3 térfogatú kamion behajtása fizikailag nem lehetséges, ezen költségek a Megrendelőt nem terhelik.

10 m3 alatti rendelt mennyiség esetén Szállító szállítási címenként nettó 10.000,- Ft rakodási díjat számol fel.

Amennyiben Megrendelő nem jelzi legalább 3 munkanappal előre Szállítónak, hogy a behajtás 120 m3 térfogatú tehergépjárművel nem biztosított, illetve a behajtás csak díj ellenében lehetséges vagy engedélyköteles, Szállító az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket megfizeti és továbbszámlázza Megrendelőnek.

A terméket a Megrendelő vagy a Címzett köteles lerakodni a Szállító által megbízott fuvarozó fuvareszközéről. A termék szállítási címen történő további mozgatása szintén a Megrendelő vagy a Címzett feladata és annak költségét a Megrendelő vagy a Címzett viseli. Amennyiben a termék lerakodása nem fejeződik be a Szállító fuvareszközének szállítási címre történő érkezését követő 2 órán belül, Szállító nettó 10.000 Ft összegű várakozási díjat számít fel minden megkezdett félóra után. A várakozási díjat Szállító kiszámlázza Megrendelőnek. 

 

Baumit Kft.

 

A Gyártó a Vevő részére az egész ország területén házhoz szállítja a megvásárolt árukat. Az árak egy alkalommal történő fuvarozást foglalnak magukba. A Vevő érdekkörében felmerülő okból szükségessé váló újabb házhoz szállítás költségei a Vevőt terhelik.

A díjmentes szállítás feltétele, hogy a szállított mennyiségeknek szállítási címenként el kell érniük vagy meghaladniuk a minimális szállítási mennyiséget. A termékek minimális rendelési mennyisége a következő:
- Raklapos anyagok, vödrös termékek, tartozékok, EPS-ek esetén raklap és járulékos díjak nélkül min. 375 ezer forint ÁFA nélküli nettó érték. Kivételt képeznek: vödrös vékonyvakolatok, homlokzatfestékek, ezek alapozói, valamint fugázók és szilikonok.
- Silós termékek esetén: 13 tonna anyag a siló állításánál, minden további töltés rendelés esetén minimum 20 tonna.

A minimális rendelési mennyiség nem teljesülése esetén Szállító 20.000 Ft + ÁFA fuvardíjat számláz szállítási címenként.

A minimális rendelési egység zsákos raklapos termékek esetén 1 raklap (kivéve zsákos nemes vakolatok és zsákos Sanova termékek), egyéb termékeknél 1 tekercs, 1 szál, 1 vödör, 1 kanna, hőszigetelő lemezeknél egy csomag, dübelnél 1 doboz. Az előbbieknél kisebb mennyiségek Gyártó általi címre szállítására nincs lehetőség.

A Vevő a megrendeléskor írásban közli különleges igényét. Ilyen lehet például: csak szóló vagy nyerges tehergépkocsival (annak függvényében, hogy igénylik-e az áru daruval történő lerakodását) történő szállítás, rossz időjárási körülmények között nem megközelíthető építkezés, behajtási korlátozás van érvényben stb. A közlés elmulasztásából eredő többletköltségeket a Vevő viseli.

Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, ennek beszerzése a Vevő feladata.

A Vevőnek megfelelő helyet kell biztosítania az áru kirakodásához. Gondoskodnia kell a mindenkori akadálytalan megközelíthetőségről és teherbíró útról. A már meglévő bejárati utaknak, járdáknak, csatornafedeleknek olyanoknak kell lennie, hogy speciális járműveink (40 tonna) ne hagyjanak keréknyomot rajtuk, illetve ne rongálják azokat. A felmerülő károkért felelősséget a Szállító nem vállal, az ilyen esetleges károkért a Vevő tartozik helytállni.

A zsákos termékek raklapon zsugorfóliázva kerülnek forgalomba. Vödrös és egyéb fagyra érzékeny termékekkel kapcsolatban (+5 °C körüli vagy annál alacsonyabb aktuális- ill. várható hőmérséklet esetén) a Szállító - termék minőségének biztosítása érdekében - a szállítást felfüggesztheti, szüneteltetheti vagy későbbi időpontra halaszthatja. Vevő tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a szállítás késedelméből adódó kárigényt a Szállító felé nem érvényesíthet. Amennyiben a Vevő a fagyra érzékeny terméket fagyveszélyes időben – a Szállítói szállítás késedelme miatt – saját maga szállítja el, úgy ezt csak saját felelősségére teheti, ilyen esetben a termék minőségével kapcsolatos reklamációnak nincs helye.

 

Leier Hungária Kft.

 

A Leier Hungária Kft. akcióin kívüli szállítást csak egyedi ajánlatban foglalt, teljesen kiterhelt (darus 22 tonna, nyerges 24 tonna) szerelvényre vállal.

Akcióban szereplő kertdíszítő termékeknél lehetőség van részleges kiterheltségű szerelvények rendelésére is. Részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvényre megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál
Szállító 40.000 Ft +ÁFA egyszeri átalánydíjat számít fel.

Szállító közvetlenül építési helyszínre, önrakodós autóval történő fuvarozás igénye esetén 1.300Ft/raklap + Áfa egységárú daruzási díjat számít fel. Amennyiben az építési helyszín pótkocsis szerelvénnyel nem megközelíthető, Szállító utólagosan 1.300Ft/raklap + ÁFA átszedési költséget számláz le.

A Leier Hungária Kft. szervezésében teljesített fuvarszolgáltatás általános esetben telekhatáron történő átadást, gépjármű mellé lerakodást foglal magában.

Tetőfedő termékek helyszínre szállítását Szállító legalább 4 raklap mennyiségtől végzi. Alap és kúpcserepek csak kötegekben (5 db/köteg) rendelhetőek.

A Vevő tájékoztatni köteles a Szállítót, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges. Az engedély beszerzéséről a Vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Szállító az árut visszaszállítja a gyárba, a Vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható
indokolatlan fuvareszköz-várakozásért a Szállító állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a Vevőt terheli.

 

Masterplast Hungária Kft.

 

A Szállító a megrendelt terméket az egész ország területén leszállítja. A Szállító a termékeket Megrendelő általa megadott rendeltetési helyre - szállítási címenként - nettó 200.000,- Ft rendelési érték felett ingyenesen leszállítja. Amennyiben a rendelési érték a nettó 200.000,- Ft-ot nem éri el a Szállító jogosult nettó 20.000,- Ft szállítási költséget a megrendelő részére kiszámlázni.

Megrendelő vállalja, hogy a Szállító fuvareszközéről történő lerakodásban közreműködik, külső helyszín esetén ahhoz segítséget biztosít! Megrendelő tudomásul veszi, hogy a telephelyétől eltérő szállítási címre történő szállítás esetén amennyiben az áru lerakodásának megkezdése a megérkezéstől számított 30 percen belül nem kezdődik meg, Szállító nettó 5.000,- Ft várakozási díjat számít fel minden megkezdett félóra után!

A Megrendelő a megrendeléskor közli különleges igényét (különleges igény, ha eltér az szokásos gyakorlattól), mint pl.: a szállítási cím megközelítési lehetősége megváltozik – különös tekintettel az útfelbontásra, útlezárásra, útelterelésre, ill. súlykorlátozásra.

Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, ennek beszerzése a Megrendelő kötelezettsége.

Gyártó általi kiszállításban kizárólag bontatlan kiszerelési egységek (raklap, doboz, köteg) rendelhetőek!

 

Murexin Kft.

 

A Szállító a megrendelt termékeket a megrendelésben meghatározott helyen köteles átadni. A fuvareszközre történő felrakodás a Szállító, a lerakodás a Megrendelő kötelezettsége. A darus gépkocsival történő kiszállítás, illetve a Szállító általi lerakodás, külön térítés mellett lehetséges.  A termékek raklap mennyiségben történő megrendelése gyári szállítással, ütemezetten történik a Szállító visszaigazolása alapján, a Szállító költségén.

Nettó 100.000,- Ft feletti megrendelési értéknél a megrendeléseket Szállító a mindenkor érvényes túraterve alapján teljesíti. A túratervtől eltérő szállítás Megrendelő költségén, külön megállapodás alapján lehetséges. A nettó 100.000,- Ft rendelési értékbe a raklap mennyiségben rendelt termékek értéke nem számít bele.

 A nettó 100.000,- Ft alatti megrendeléseket Szállító kizárólag külön, a Megrendelővel előre megállapodott módon és költségen teljesíti. Ezen megrendeléseket külön megállapodás hiányában a minimum rendelési érték elérésekor a túratervnek megfelelő napon teljesítjük.

 

2. Helyszínre szállítás saját fuvarszervezésben

 

Vállaljuk a nálunk vásárolt termékek építési helyszínre történő kiszállítását az alábbi fuvardíj táblázat alapján.

 

Fuvardíj táblázat 2023
Zóna Kerület/település Kisteher (3,5 t) Darus (26 t) Darus pótos (40 t)
1. XXII. kerület

Csak ömlesztett áru

12.000,-

9.000,-

22.000,- 30.000,-
2. XI. kerület, Diósd, Érd, Budaörs, Törökbálint 15.000,- 30.000,- 38.000,-
3. I., IX., XII., XXI., kerület, Biatorbágy, Sóskút, Tárnok, Százhalombatta,  Halásztelek, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl  18.500,- 40.000,- 48.000,-
4. X., XIX., XX., XXIII. kerület Dunaharaszti, Budakeszi, Páty 22.000,- 50.000,- 58.000,-
5. II., III., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XVIII. kerület, Telki,  Zsámbék, Herceghalom, Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány 27.000,- 57.000,- 65.000,-
6. IV., XV., XVI., XVII. Ecser, Vecsés, Gyál, Alsónémedi 30.000,- 60.000,- 68.000,-
Az árak forintban értendőek és nem tartalmazzák az ÁFA-t.


Kisteher:

Kérem vegye figyelembe, hogy a kisteherautós szállítás során kézi rakodás történik és minden esetben a vevő/megrendelő felelőssége a kiszállított áru kistehergépjármű mellé történő lepakolását, illetve az ahhoz szükséges segítséget biztosítani.

Ömlesztett anyagok kiszállítása során minden esetben a vevő/megrendelő felelőssége az ömlesztett áru fogadására alkalmas, megfelelő méretű és megközelíthetőségű terület biztosítása.

 

Darus / Darus pótos:

A darus fuvarszolgáltatás általános esetben telekhatáron történő átadást, gépjármű mellé lerakodást foglal magában. Amennyiben ettől eltérő daruzási/rakodási igény merülne fel, az külön megállapodás tárgyát képzi.

Amennyiben a megadott szállítási cím behajtási engedély köteles, Budapest területén belül Szállító szállítási címenként és szállításonként 5.000 Ft + ÁFA behajtási engedély díjat is leszámláz. Budapesten kívüli szállítási cím esetén az esetleges behajtási engedély beszerzése a Vevő feladata.

Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Szállító az árut visszaszállítja a telephelyére, a Vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvareszköz-várakozásért (30 perc elteltével) a Szállító állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a Vevőt terheli.